Εισαγωγή στην C και C++ σε Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Δημιουργίας Λογισμικού

Το παρόν βίκιεγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει στα πρώτα σας βήματα στον προγραμματισμό με C , C++ σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού(ΙDE).

Τα τρία ακόλουθα περιβάλλοντα δημιουργίας σε C, C++ είναι ελεύθερο λογισμικό και εκτελούνται σε περιβάλλον Windows και GNU/Linux με εξαίρεση το Dev-C++ που διατίθεται μόνο για MS Windows.

Εγκατάσταση

Dev-C++

Μεταβείτε με το φυλλομετρητή σας στην ιστοσελίδα λήψης και κυλήστε το παράθυρο στην ενότητα Download. Προσέξτε να κάνετε λήψη του αρχείου στο σημείο The setup which includes MinGW32 can be downloaded here που περιέχει και τον μεταγλωττιστή MinGW . Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το κατάλληλο αρχείο εγκατάστασης από την επίσημη ιστοσελίδα στο sourceforge.

Code::Blocks

Το Code::Blocks είναι ένα ανεξάρτητο πλατφόρμας (cross-platform) IDE για την ανάπτυξη C/C++ εφαρμογών με πληθώρα επιπρόσθετων (plugin) λειτουργιών, το οποίο μπορείτε να | κατεβάσετε από εδώ.

Eclipse CDT

| Eclipse IDE for C/C++ Developers

Το πρώτο μας πρόγραμμα

Το πρώτο μας πρόγραμμα έχει ψυχολογικό και διδακτικό σκοπό. Η επιτυχής δημιουργία και εκτέλεση του θα μας δώσει το πρώτο ενθαρρυντικό σήμα ότι το περιβάλλον μας δουλεύει και ότι η έξοδος του προγράμματος είναι άμεσα ορατή!

Τα περισσότερα προγράμματα αποτελούνται από πληθώρα αρχείων πηγαίου κώδικα, οπότε και οργανώνονται σε "έργα" (projects). Στη περίπτωση που επιθυμούμε να δουλέψουμε με ένα μόνο αρχείο, μπορούμε απευθείας να δημιουργήσετε ένα νέο πηγαίο αρχείο και να το μεταγλωττίσετε. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε από το αντίστοιχο μενού:

Το πρώτο μας πρόγραμμα θα εμφανίσει σαν έξοδο κείμενο με τη χρήση της συνάρτησης printf.
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
 printf("Hello, world!\n");
 
 getchar(); // Χρήσιμη σε ορισμένα περιβάλλοντα, ώστε να καθυστερήσουμε το παράθυρο κονσόλας
 return 0;
}

Σ'αυτό το πρόγραμμα εκτός από την συνάρτηση διακρίνουμε τα εξής στοιχεία:

Είσοδος Υπολογισμός Έξοδος

Σε γενικές γραμμές, όλα τα προγράμματα θα επεξεργαστούν κάποια δεδομένα δεδομένα τα οποία, είτε θα πάρουν από κάποια αρχεία του συστήματος αρχείων του υπολογιστή είτε από τον ίδιο τον χρήστη μέσα από το πληκτρολόγιο ή κάποια άλλη αλληλεπιδραστική συσκευή εισόδου, θα τα επεξεργαστούν με βάση τις εντολές του προγράμματος και θα μετά θα δημιουργήσουν τα δεδομένα εξόδου τα οποία είτε θα εμφανιστούν στην οθόνη μας είτε θα αποθηκευτούν σε κάποιο αρχείο για να τα εξετάσουμε μετά. Συνεπώς είναι λογικό όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποια γλώσσα προγραμματισμού να προσπαθούμε πρώτα να εξοικειωθούμε με τις εντολές εκείνες που θα επιτελέσουν την είσοδο και έξοδο καθώς και τις βασικές εντολές επεξεργασίας δεδομένων. Αρχικά δεν θα μιλήσουμε για είσοδο/έξοδο σε αρχείο. Ας δούμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάρει σαν είσοδο 2 αριθμούς και θα μας εμφανίσει τον μεγαλύτερο στην οθόνη.

Το πρόγραμμα θα ζητήσει από το πληκτρολόγιο δυο αριθμούς και θα υπολογίσει και θα εμφανίσει σαν έξοδο τον μεγαλύτερο.
#include<stdio.h>

int main(void)
{
  system("chcp 1253");
  //system("chcp 28597");
 int a,b ; 
 int max ;
 char name[20] ;
 
 scanf("%d",&a); 
 scanf("%d",&b); 
 if ( a<b )
  printf("μεγαλύτερος είναι ο: %d \n",b);
 else 
  printf("μεγαλύτερος είναι ο : %d \n ",a);
 
  system("PAUSE"); // Windows only
 return 0;
}

Η εντολή system("chcp 1253"); είναι χρήσιμη για την εμφάνιση ελληνικών( Μόνο για Windows ).

Έννοιες

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.