Οδηγός χρήσης irssi

O irssi είναι ένας πελάτης irc , λειτουργεί σε κατάσταση κειμένου και διανέμεται με την άδεια GPL.

Εγκατάσταση

Αρχική οθόνη irssi

Στο Debian κάνουμε λήψη των πακέτων

Σε ένα τερματικό δίνωντας την εντολή $irssi ξεκινάει σε στο τερματικό αυτό η εφαρμοφή όπως βλέπουμε δεξιά.

Βασική χρήση

Διαχείριση δικτύων

Σαν παράδειγμα θα καταχωρήσουμε το GRnet στα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στο irssi .

/NETWORK ADD GRnet

Κατόπιν πρέπει να προσθέσουμε εξυπηρετητές του GRnet. Ακολουθώντας τις προτάσεις του GRnet επιλέγουμε δύο και δίνουμε :

 /SERVER ADD -auto -network GRnet nana.irc.gr 6667
 /SERVER ADD -network GRnet global.irc.gr 6667

Αν καταλάθος καταχωρήσουμε κάποιον εξυπηρετητή που δεν θέλουμε μπορούμε να τον αφαιρέσουμε με την εντολή:

 /SERVER remove <όνομαΕξυπηρετητή> [θύρα]

Για να ελέξουμε αν έχει περάσει το νέο μας δίκτυο στον irssi :

 /network

Και θα εμφανιστεί μια λίστα με τα δίκτυα που αναγνωρίζει ο irssi.

Και για να συνδεθούμε στο νεο μας δίκτυο δίνουμε

 /CONNECT GRnet

Αν είμαστε ήδη συνδεδεμένοι σε άλλο δίκτυο μεταφερόμαστε στο κανάλι κατάστασης του και δίνοντας ctrl + X μπορούμε με μεταφερθούμε στο κανάλι κατάστασης του GRnet. Απο εκεί μπορούμε να συνδεθούμε πλεον σε κανάλια του GRnet. Δοκιμάστε πχ να συνδεθήτε στο κανάλι #hellas (είναι το ποιό δημοφιλές στο GRnet )

 /join #hellas


Διαχείριση καναλίων

Μπορούμε να καταχωρήσουμε κανάλια ανα δίκτυο ώστε όταν συνδεόμαστε σε ένα δίκτυο να συνδεόμαστε αυτόματα στα αγαπημένα μας κανάλια. Πχ για να καταχωρήσουμε το κανάλι #hellas του grnet δίνουμε την εντολή:

 /CHANNEL ADD -auto #hellas GRnet

Για να αφαιρέσουμε το ίδιο κανάλι θα δίναμε την εντολή:

 /CHANNEL REMOVE #hellas GRnet

Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας

Ώρες ώρες χανόμαστε , και θα θέλαμε να μάθουμε μερικές σημαντικές πληροφορίες για κατάσταση λειτουργίας του irssi.


Διαμόρφωση

Βασικές εντολές


Δημιουργία παραθύρων

Πλοήγηση σε διαφορετικά παράθυρα στα ίδια ή διαφορετικά περιέχων στοιχεία

'Εχοντας δύο περιέχων στοιχεία στην Οθόνη μπορούμε να επιλέγουμε το ενεργό με alt+βέλη. Πχ alt+πάνω μας μεταφέρει στο απο πάνω από το τρέχων ενεργό περιέχων στοιχείο. Επίσης με Alt+αριστερά/δεξιά μπορούμε να αλλάζουμε το τρέχων παράθυρο στο τρέχων περιέχων στοιχείο.

Αν ένα παράθυρο Χ είναι κολλημένο σε περιέχων τότε ανεξατήτων ενεργού περιέχων στοιχείου αν δώσετε Alt-Χ θα μεταφερθείτε στο περιέχων στοιχείο στο οποίο ειναι κολλημένο το Χ παράθυρο και θα το δείτε.


Άλλες χρήσιμες εντολές χειρισμού περιέχων στοιχείων και παραθύρων

Κανόνες

Προσθέτοντας λειτουργικότητα με σενάριαΧρήσιμη λειτουργικότητα:


Jabber λειτουργικότητα

Εφόσον διαθέτε jabberID , μπορείτε να μεταφέρετε την επικοινωνία σας στο jabber δίκτυο μέσα στο irssi κάνωντας τα παρακάτω: Αν δεν διαθέτετε δοκιμάστε (μην περιμένετε τον τέλειο εξυπηρετητή αφού είναι δωρέαν , αν εχετε διάθεση μπορείτε να δοκιμάσετε να στήσετε τον δικό σας!) κάποιον ελληνικό (αν και βρίσκετε στο usa :-) ) πχ tux.gr. Απλά να έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό άμεσης επικοινωνιάς μέσα από το irssi αλλά από πελάτες όπως kopete , pidgin.

 15:49 -!- Irssi: Looking up tux.gr
 15:49 -!- Irssi: Connecting to tux.gr [192.168.10.1] port 5222
 15:49 -!- Irssi: Authenticated successfully. 
 15:49 -!- Irssi: Requesting the roster. 
 15:49 -!- Irssi: Sending available presence message. 
 15:49 -!- Irssi: Connection to tux.gr established
/query jabberID   //jabberID πχ kostas@tux.gr

Διαβάστε επίσης

ALIS

Η ALIS λειτουργεί είναι μια υπηρεσία που υπάρχει σε διάφορα δίκτυα όπως και στο freenode και η οποία διευκολύνει την αναζήτηση καναλίων. Δίνοντας

/query ALIS 

ανοίγει ένα κανάλι όπου μπορούμε να δώσουμε εντολές. Οι δύο εντολές που υποστήρίζονται είναι οι LIST και HELP. πχ:

/help   
  μας δίνει μια γενική βοήθεια
/list *linux* -min 50 -max 600
  Θα μας εμφανίσει λίστα καναλιών που περιέχουν το νήμα χαρακτήρων (σειρά χαρακτήρων) linux , έχουν τουλάχιστον 50 χρήστες και μέγιστο 600.

Στο δίκτυο OFTC δεν υπάρχει ή ALIS αλλά η υπηρεσία chanserv που τη χρησιμοποιούμε ως εξής: [OFTC] /msg chanserv list Συνδέεσαι με το κανάλι-υπηρεσία chanserv όπου παρόμοια με την υπηρεσία alis στο freenode μπορείς να βρείς τα κανάλια του OFTC.

Υπηρεσία NickServ

Στο irc μπορείται πολύ έυκολα με την εντολή nick να αλλάζετε το όνομα με το οποίο συμμετέχετε σε μια συζήτηση. Αυτή η δυνατότητα όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν ενω έχετε γίνει γνωστός με ένα nick αρχίσει να το χρησιμοποιεί άλλος. Επίσης είναι επιθυμητό από πολλούς χρήστες να θέλουν να δημιουργήσουν μια ταυτότητα ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι από την κοινότητα. Η υπηρεσία nickserv προσφέρει ακριβωώς την δυνατότητα να κατοχυρώσουμε ένα nick με χρήση ενός προσωπικού συνθηματικού ώστε να μην μπορεί να το χρησιμοποιεί άλλος χρήστης.

Να θυμάστε


Χρήσιμες εντολες

[FR]=Freenode [GR]=GRnet [OFTC]=OFTC :-) (πιθανώς για άλλα δίκτυα να είναι διαφορετικές):

Σύνδεση στον λογαριασμό μας

Διάφορες

Επανάκτηση nick

Πληροφορίες και κατάσταση


Σημαίες ελέγχου

Βασικές εντολές IRC

Αρτικόλεξα του IRC


Χρήσιμα δίκτυα για δημιουργούς ελλακ

Πηγές

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.