Ψήσιμο στη σούβλα

Ο οβελίας

Ψήσιμο στη σούβλα είναι αφενός μια επαγγελματική ενασχόληση για εστιάτορες σε οβελιστήρια, αφετέρου μια πασχαλιάτικη παράδοση στην Ελλάδα.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σκοπό να διευκολύνει όσους φιλοδοξούν να ψήσουν το αρνί ή το κατσίκι τους στη σούβλα, ενημερώνοντας τους καινούργιους ή υπενθυμίζοντας σε όσους έχουν ήδη εμπειρία τα απαραίτητα, είτε το Πάσχα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή και αποτελείται από δυο τμήματα:

Απαραίτητα για ψήσιμο στη σούβλα

Παρακάτω ακολουθεί η αλληλουχία ενεργειών

Ενέργειες για το ψήσιμο

Το αίσιον τέλος

Καλό ψήσιμο.

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.