Hopitaly

Hopitaly - Brazila

Ny hopitaly dia toerana fitsaboana ny maratra na marary. Ny malagasy dia mampiasa ny teny dokotera izay midika koa hoe toerana fitsaboana no sady milaza hoe olona mpitsabo. Ny maha-samihafa ny hopitaly sy ny toerana fitsaboana hafa dia haben'ny toerana.

This article is issued from Wikipedia - version of the 9/29/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.