Πύλη:Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπέδευση

Καλώς ήρθατε στην Εκπαίδευτική Πύλη της Δευτεροβάθμιας εκπέδευσης του Βικιιεπιστήμιου.

Το Βικιεπιστήμιο είναι έργο του Ιδρύματος Wikimedia, που στοχεύει ειδικά για τη συλλογή και την κοινή χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. Το Βικιεπιστήμιο στοχεύει να είναι ένας κρίσιμος παγκόσμιος παίκτης στη χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών της πληροφορίας καο για τη βελτίωση της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Παρέχουμε εξίσου για όλες τις ηλικίες και τα στάδια της εκπαίδευσης. Μέσα από τη δημιουργία αυτής της πύλης αφιερωμένη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της συλλογής των πόρων μας σε αυτόν τον τομέα. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στο συμβούλιο, το forum μας, ή σε καποιον χρήστη.

Τάξεις

Γυμνάσιο

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ά τάξη
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Β' τάξη
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Γ' τάξη

Λύκειο

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ά τάξη Λυκείου
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Β' τάξη λυκείου
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Γ' τάξη Λυκείου


Ειδήσεις

  • 30-11-2016:Η πύλη δημιουργήθηκε!
This article is issued from Wikiversity. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.