Χορός

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα.

Είδοι χορού

Ελληνικοί

Ηπειρώτικοι, Θεσσαλιώτικοι, Στερεοελλαδήτικοι & Πελοπονήσσιοι

Νησιώτικοι

Θρακιώτικοι

Μακεδονίτικοι

Διεθνείς χοροί

This article is issued from Wikiversity. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.